Arkadiusz Waloch. Kolekcja papieska. Malarstwo i rysunek

Wernisaż najnowszej wystawy w centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór odbędzie się w sobotę 12 sierpnia o godzinie 17.00.

Arkadiusz Waloch urodził się w Poznaniu w 1932 roku. Studiował na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę i rysunek. Mieszka i tworzy w Zakopanem. Od początku Pontyfikatu Jana Pawła II temat papieski jest stałym motywem w jego twórczości. Przyjaciel Arkadiusza Walocha, artysta malarz, były rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie profesor Stanisław Rodziński uważał, że „Papieskie obrazy” Walocha są pamiętnikiem malarza, który patrząc, przeżywając, szukał syntezy, znaku, tego, co najbardziej osobiste i dzięki temu powszechnie odbierane. Pisał, że Waloch nie maluje „obrazków z Papieżem”. Waloch swoimi dużymi i małymi płótnami mówi nam o Nim, ale i z Nim rozmawia. Papież zatopiony w modlitwie, ale i Jan Paweł rozmawiający z Ali Agcą, to obrazy, które nie rejestrują wydarzeń z dziejów Pontyfikatu. To obrazy, powstające z głębokiego przezywania, które determinuje malarską formę i jakość „Papieskich obrazów” Walocha. Arkadiusz Waloch twierdzi, że”(…) w sztuce musi być obecny człowiek przeżywający, ze swym myśleniem, czuciem i sumieniem. Chciałbym, żeby było to widoczne również w moich pracach prezentowanych na obecnej wystawie”. Zapraszając na wystawę Kolekcji papieskiej Arkadiusza Walocha – jego malarstwa oraz rysunków posłużmy się jeszcze raz słowami Stanisława Rodzińskiego „Waloch nie przestaje malować i rysować przyjaciół i gór, nie spotkałem dotychczas nikogo, kto malowałby Jana Pawła II trafniej, nie bojąc się zwyczajnej ludzkiej miłości. Ona też daje siłę obrazom Walocha.
Arkadiusz Waloch od momentu, kiedy malował w pracowni Emila Krchy, do dnia dzisiejszego – dzień po dniu, rok po roku – maluje prawdę. O sobie, o swych najbliższych, o otaczającym Go świecie, o swej wierze, poczuciu humoru i o naszych czasach. (materiały organizatora)

Wystawę będzie można zobaczyć od 14 sierpnia do 30 września w Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór, ul. Kasprusie 27, od poniedziałku do soboty z wyłączeniem środy w godzinach 10.00-17.00. Wstęp wolny.