Gdzieś pomiędzy okiem a Rząsą

Galeria Antoniego Rząsy to niezwykłe miejsce na kulturalnej mapie Zakopanego. 2 kwietnia odbędzie się w niej wernisaż najnowszej wystawy rzeźby, rysunku i fotografii Macieja Januszewskiego, po krótkiej przerwie powracającego do współpracy z Galerią.

Gdzieś pomiędzy

Rząsą i okiem.

Jest taka bardzo mała cześć ciała.

Tak mniej więcej..  

gdzieś pomiędzy rzeźbą a rysunkiem, 

gdzieś między wyobraźnią a światem..

gdzieś pomiędzy wojną a pokojem, 

gdzieś pomiędzy urodzinami i śmiercią..

Gdzieś w przeciągu ostatniej dekady,

w jakimś garażu i w pewnym pokoju.

Pomimo huraganów i susz, 

powstały pewne ślady i formy.

Formy czegoś pomiędzy figuracją, a abstrakcją

Ślady czegoś pomiędzy ręką, a głową. 

Rejestry pewnych zdarzeń, tak prostych jak przestrzeń 

pomiędzy językiem, a wyobraźnią. 

Artysta od dziecka osadzony w świecie sztuki (rocznik 1991), w 2018 roku obronił tytuł doktora na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rysuje, maluje, rzeźbi, tworzy grafiki, projektuje, fotografuje, a także pisze. Poszukuje nowych rozwiązań formalnych, stosując połączenia między klasycznymi dziedzinami. Poszukiwacz nowych słów, języka przyszłości.

Wystawa czynna od 3 kwietnia do 12 czerwca w Galerii Antoniego Rząsy, ul. Bogdańskiego 16a, codziennie po umówieniu telefonicznym: +48 695 482 204, +48 18 206 69 69. Wernisaż odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 18:00.

Autor(ka):