Góralskie Śpiywanie

Wielkimi krokami zbliża się II Konkurs Śpiewaków Ludowych „Góralskie Śpiywanie”. Przegląd śpiewaków odbędzie się w dniu 26 kwietnia w D.W. „Jasny Pałac”, ul. Tetmajera 24 w Zakopanem.

W konkursie brać udział mogą jedynie osoby pełnoletnie – wyjątek stanowi kategoria mistrz i uczeń. Uczestników prosi się o złożenie kart zgłoszeniowych w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia. Występy oceni specjalnie powołana w tym celu Komisja Artystyczna. Ocenie podlegać będą przede wszystkim: dobór melodii i tekstów gwarowych zgodnych z tradycją regionu, zachowanie właściwego stylu wykonawczego, zróżnicowanie repertuarowe, czystość brzmienia, ogólny wyraz artystyczny, a także tradycyjny strój.

Do udziału w przeglądzie Tatrzańska Agencja zachęca śpiewaków solistów, mistrzów z uczniami, ale też grupy śpiewacze z terenu Powiatu Tatrzańskiego obejmującego Gminy: Zakopane, Kościelisko, Bukowina Tatrzańska, Poronin i Biały Dunajec.  Celem konkursu „Góralskie Śpiywanie” jest kultywowanie oraz popularyzacja tradycji śpiewu ludowego, autentycznego repertuaru i stylu wykonawczego, a także dokumentacja bogactwa muzycznego górskich grup etnograficznych. Ponadto konkurs zakłada przegląd i kwalifikację najlepszych wykonawców do udziału w przeglądzie regionalnym, który wyłoni reprezentantów na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Regulamin Konkursu wraz z Kartami Zgłoszeniowymi znaleźć można na stronie www.tatry.pl. Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Michniewicz-Tylka, tel. 795 114 083, email: kultura@tatry.pl

Fot główne: Pexels/Karolzielinski1996

Autor(ka):