Konferencja „Badania polskich strat wojennych. Inspiracja biografią Jana Marksena”.

Konferencja poświęcona badaniom strat wojennych oraz profilaktyce konserwatorskiej w badaniach proweniencyjnych odbędzie się 27 października w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego przy ul. Krupówki 10 w Zakopanem.

Inspiracją do organizacji sympozjum jest historia pierwszego konserwatora Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego – Jana Marksena, który podczas II wojny światowej inwentaryzował stan zachowania bezcennych obrazów Jana Matejki – „Batory pod Pskowem” i „Rejtan”. Podczas porządkowania dużego zbioru narzędzi konserwatorskich, pozostawionych w muzeum, znaleziono negatywy szklane z tego wydarzenia.

Równolegle, Muzeum Tatrzańskie prowadzi remont nowej filii Muzeum Palace, w ramach, którego pozyskuje pamiątki oraz gromadzi historie o stratach z okresu II wojny światowej. Te dwie perspektywy wzbudzają potrzebę przyjrzenia się tematowi strat wojennych oraz możliwości rozpoczęcia takich badań w Muzeum Tatrzańskim. Konferencja zostanie wzbogacona o dyskusję na temat dobrych praktyk związanych z konfliktami zbrojnymi i ratowaniem dzieł sztuki w trakcie ich trwania, również współcześnie. Konferencja zostanie podsumowana publikacją wydaną w formie ebooka.

PROGRAM

9:00 Przywitanie gości przez Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego Michała Murzyna

9:10 Badania konserwatorskie w postępowaniach restytucyjnych – wprowadzenie. Małgorzata Zając, główny specjalista w Wydziale ds. dokumentacji i popularyzacji w  Departamencie Restytucji Dóbr Kultury w MKiDN

9:30 Analiza tożsamości w postępowaniu restytucyjnym – studium przypadku. Elżbieta Przyłuska, główny specjalista w Wydziale Restytucji Dóbr Kultury w MKiDN

10.00 Opinie konserwatorskie – różnorodne zagadnienia związane z identyfikacją oraz weryfikacją dzieł sztuki uznanych za straty wojenne. Anna Lewandowska, konserwator w Muzeum Narodowym w Warszawie

11:00 Przerwa

11:30 Działania Policji Zachodniopomorskiej w odzyskiwaniu strat wojennych. Metodologia, praktyka, zagrożenia. Nadkomisarz dr Marek Łuczak, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

12:00 Wojna i pokój w konserwatorskiej biografii Jana Marksena. Karolina Zalewska – badacz niezależny

13.00 Przerwa

14:00 Bilans zysków i strat w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w okresie 1.09.1939 – 29.01.1945. Dagmara Schmidt, kustosz Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

14:15 Skarby z szafy. Kolekcja narzędzi Jana Marksena Aleksandra Trybuła, kierownik działu konserwacji w Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

14:30 Dyskusja

Organizatorem konferencji z ramienia Muzeum Tatrzańskie jest Aleksandra Trybuła – kierownik działu konserwacji. Koordynator organizacyjny – Anna Żuber.

(za Muzeum Tatrzańskim)

Autor(ka):