Listy Bronisławy Giżyckiej i Bronisława Piłsudskiego

W piątek 22 marca kolejne spotkanie w ramach Klubu Czytelniczego w Opolance. Rozmowę z dr Magdaleną Kwiecińską z Działu Etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego poprowadzi Jacek Zięba-Jasiński – przewodnik tatrzański, popularyzator wiedzy o regionie i aktor, który odczyta również fragmenty listów Bronisławy Giżyckiej i Bronisława Piłsudskiego.

W czasie spotkania usłyszymy o historii kolekcjonerstwa etnograficznego na Podtatrzu, wyłaniającego się z korespondencji dwóch zasłużonych dla naszego regionu osób. Jedną z nich jest etnograf o międzynarodowej sławie Bronisław Piłsudski, który po prowadzonych badaniach terenowych na Sachalinie, gdzie był zesłany, zainteresował się kulturą górali i zainicjował powstanie w 1911 roku Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego (połączonej z Muzeum Tatrzańskim w 1918). Drugą jest mniej znana – mimo zasług – Bronisława Giżycka, na barkach której spoczęła działalność Sekcji w czasie nieobecności Piłsudskiego w Zakopanem: działalność zarówno kolekcjonerska, jak i organizacyjna, badawcza i popularyzatorska. Oprócz przybliżenia owych pionierskich dla podtatrzańskiej etnografii postaci, usłyszymy również o barwnych i fascynujących czasach, w których przyszło im funkcjonować.

Spotkanie odbędzie się 22 marca (piątek) o godz. 17.00 w Muzeum Kornela Makuszyńskiego, literackiej filii Muzeum Tatrzańskiego w willi Opolanka (ul. Tetmajera 15). Wstęp wolny.

Autor(ka):