Live Factory 2: Warhol by Lupa

Co wyznacza granice wolności artystycznej? Jak swobodnie może nimi manipulować twórca? Te i wiele innych pytań stawia przed odbiorcami Live Factory 2: Warhol by Lupa, czyli interaktywna instalacja prezentowana w ramach stałej ekspozycji Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

Nazwisko Krystiana Lupy kojarzy większość amatorów współczesnego teatru w Polsce. Reżyser słynie ze spektakli zacierających granice między sceną a rzeczywistością. Nic więc dziwnego, że kilka lat temu wziął na warsztat Factory Andy’ego Warhola, czyli miejsce które prekursorowi pop-artu służyło jako swoiste laboratorium osobowości. W Factory znikały zahamowania, uprzedzenia i konwenanse. Bywalcy, nie stroniąc od alkoholu, innych używek, czy przygodnego seksu, szukali sposobu na wyzwolenie się ze szponów banalnej rzeczywistości. Z jakim efektem?

Tego Warhol nie oceniał, jedynie relacjonował. Formuły Factory nie wartościuje też Lupa. Zamiast tego wraz z grupą krakowskich aktorów stworzył odpowiednik kultowego klubu. Punktem wyjścia było zgłębienie historii nowojorskiego studia poprzez uczestnictwo w inscenizowanych zdarzeniach i intensywną identyfikację z postaciami. Na kanwie tego eksperymentu z pogranicza teatru i socjologii powstała sztuka Factory 2, za której kulisy zabiera widzów instalacja prezentowana w MOCAKu.
Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy muzeum.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, Kraków

MOCAK łączy prezentację najnowszej międzynarodowej sztuki z edukacją, działalnością badawczą oraz wydawniczą. Działania artystyczne przedstawia przede wszystkim przez pryzmat awangardy i konceptualizmu. Jednocześnie kładzie mocny nacisk na wyjaśnianie sensu tworzenia sztuki poprzez wskazywanie jej powiązań z codziennością.
Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godz. od 11.00 do 19.00.
We wtorki wstęp na wszystkie wystawy jest bezpłatny.

Autor(ka):