Pamiętnik w obrazach. Part two

Przed nami kolejna wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej Dom Doktora (ul. Witkiewicza 19). W piątek, 3 czerwca odbędzie się otwarcie wystawy obrazów Katarzyny Nowickiej-Urbańskiej pt. „Pamiętnik w obrazach. Part two”.

Credo artystki:

Moje obrazy, rysunki i collage są przypomnieniem o złożoności egzystencji ludzkiej, a także wynikiemindywidualnego odbioru piękna natury, która nieustanie zachwyca swoją zmiennością i kruchością tworzenia. Łączę w swoich pracach fragmenty realistyczne z abstrakcyjną materią malarską. W malarstwie najbardziej cenię głębię obrazu, rozumianą dosłownie i w przenośni, poszukiwanie koloru, wyrazu kompozycji, nowej emocji, tajemnicy. Co powoduje, że sam proces malarski jest długi, wymaga namysłu, analizy i dystansu w celu uzyskania zamierzonego efektu, opozycyjnego do dosłowności i dosadności. Sądzę, że rolą artysty jest konsekwentne dążenie do poszukiwania, odkrywanie poprzez swoją sztukę zupełnie nowych emocji.

Katarzyna Nowicka-Urbańska, urodzona w 1963 roku w Radomiu, studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku. Dyplom w zakresie malarstwa uzyskała w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego. W latach 1988-1996 zatrudniona w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta /adiunkta, w 1994 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia a w 2004 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych w dyscyplinie artystycznej malarstwo na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Od 1997 r. pracuje w Katedrze Sztuki (obecnie Wydziale Sztuki) UTH w Radomiu – od 2005 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa. Zajmuje się twórczością w dziedzinie malarstwa rysunkiem i collagem.

Katarzyna Nowicka-Urbańska, z cyklu: Pamiętnik w obrazach 56-59 I/ 2018

Wystawę można podziwiać od 3. czerwca do 3. lipca w Galerii Sztuki Współczesnej Dom Doktora (ul. Witkiewicza 19). Otwarcie wystawy odbędzie się 3. czerwca o godzinie 18:00.

Autor(ka):