Uwaga, lawiny! – co mówią stopnie zagrożenia lawinowego?

Zimą przy wejściach na tatrzańskie szlaki widnieją charakterystyczne tabliczki z graficzną informacją o stopniu zagrożenia lawinowego. Przypominamy, co znaczą poszczególne cyfry i kiedy lepiej zrezygnować nawet ze spaceru popularnymi trasami.

1 – niski

Bezpieczne warunki do wędrowania, zwłaszcza szlakami w dolinach. Ostrożność trzeba zachować na bardzo stromych stokach. Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna, a wyzwolenie lawiny możliwe najczęściej przy dużym obciążeniu dodatkowym w bardzo stromym lub ekstremalnym terenie. Możliwe jest samorzutne schodzenie małych lawin i zsuwów.

2 – umiarkowany

Korzystane warunki do wędrowania, jednak poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy. Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana, a na niektórych stromych stokach – umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.

3 – znaczny

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach, dlatego już małe obciążenie dodatkowe może wywołać lawinę. Częste są samorzutne zejścia lawin w stromym terenie, które mogą dosięgnąć także szlaków turystycznych na mniej stromych stokach. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności lawinoznawczej oceny sytuacji.

4 – wysoki

Niebezpieczeństwo samorzutnego zejścia lawin jest tak duże, że TPN zamyka szlaki. Lawiny dużych rozmiarów z reguły osiągają dna dolin, sporadycznie mogą też zagrozić położonym tam budynkom. Nie wolno poruszać się po stokach bardziej stromych niż 30° i obszarach porośniętych rzadkim lasem. Poruszanie się wymaga ekstremalnie dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski.

5 – bardzo wysoki

Krytyczna sytuacja. Pokrywa śnieżna jest na ogół słabo związana i bardzo niestabilna. Istnieje prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia wielu dużych i bardzo dużych lawin, które często osiągają dna dolin. Mogą się także pojawić na stokach, na których do tej pory ich nie rejestrowano. Poruszanie się w terenie jest zazwyczaj niemożliwe. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nie objętych zasięgiem zagrożenia lawinowego.

Codzienny komunikat lawinowy można sprawdzić na stronach: www.lawiny.topr.pl oraz www.tpn.pl

Autor(ka):