Wykład profesora Konrada Wnęka

Prof. Konrad Wnęk, Dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego 21 kwietnia poprowadzi wykład pt. „Straty Polski poniesione w czasie II wojny światowej ze strony Niemiec”, który odbędzie się w Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego na ul. Krupówki 41 o godzinie 16.00.